ภาษา :
History

Baking with History

Asia Pastry

ขนมเปี๊ยะ ถือเป็นขนมเบเกอรี่ประเภทหนึ่ง ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ซึ่งประเทศไทยมีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่และได้นำขนมเปี๊ยะเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ด้วยความหมายอันเป็นสิริมงคล ขนมเปี๊ยะจึงนิยมนำมาใช้ในเทศกาลต่างๆ เพื่อสื่อถึงความปรารถนาดีจากผู้ให้สู่ผู้รับ ขนมเปี๊ยะยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี เพราะในแต่ละเทศกาล สมาชิกในครอบครัวจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ร่วมกันทานขนมเปี๊ยะ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีน เทศกาลเชงเม้ง เทศกาลสารทจีน หรือเทศกาลไหว้พระจันทร์

history1

ร้านขนมเปี๊ยะปรุงพิเศษ เป็นธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 โดยผู้ก่อตั้ง คือ นายซ่งเช็ง แซ่โง้ว ได้ดำเนินกิจการเรื่อยมาจนกระทั่งท่านเสียชีวิตลง ต่อมาลูกชายของนายซ่งเซ่ง คือ นายไพศาล เงาวัลลโภและครอบครัวจึงได้รับช่วงสืบทอดกิจการต่อไป โดยจุดเริ่มต้น ได้ย้ายมาเปิดกิจการร้านขนมเปี๊ยะแห่งแรกที่บริเวณตลาดท่าดินแดง จึงเป็นที่มาของชื่อร้านที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ขนมเปี๊ยะปรุงพิเศษ ท่าดินแดง

history2

ในประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวจีนจะให้ความสำคัญกับวันและเทศกาลต่างๆ อันเป็นผลมาจากวิธีการปลูกฝังและสืบทอดประเพณีเทศกาลจากบรรพบุรุษ อาทิเช่น การเล่าและอธิบายถึงความสำคัญของเทศกาลต่างๆ การจัดไหว้หรือการเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ การให้ลูกหลานเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงหรือการปฎิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง และการฝากฝังให้สืบทอดอย่างเป็นทางการในรุ่นต่อไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเพณีความเชื่อที่แสดงถึงความเคารพ ด้วยวิธีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไหว้บรรพบุรุษ

history3

ปัจจุบัน ร้านขนมเปี๊ยะปรุงพิเศษ ท่าดินแดง ตั้งอยู่ที่ 140-142 ปากซอยท่าดินแดง 10 เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย “ขนมเปี๊ยะปรุงพิเศษ” และ “เค้กกล้วยหอม” นอกจากนี้ ยังได้จัดจำหน่ายสินค้าที่นิยมรับประทานและใช้ในเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น หมูหยอง หมูแผ่น และกุนเชียง เป็นต้น ซึ่งสินค้าทุกชนิดได้ถูกคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี ทั้งในด้านของรสชาติและคุณภาพ

history4